2022.02.25- Ogłoszenie o zamówieniu

2022.02.25- SWZ. pdf

2022.02.25- zał nr 1 Formularz cenowy

2022.02.25- zał nr 2 Formularz ofertowy

2022.02.25- zał nr 3 JEDZ

2022.02.25- za┼é nr 4 O┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci do grupy kapita┼éowej

2022.02.25- za┼é nr 5 O┼Ťwiadczenie o aktualno┼Ťci informacji zawartych w JEDZ

2022.02.25- zał nr 6 Wzór umowy

2022.02.28- pytanie-odpowied┼║ nr 1

2022.03.01- pytanie-odpowied┼║ nr 2

2022.03.04- pytanie-odpowied┼║ nr 3

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 4

2022.03.02- pytanie-odpowied┼║ nr 5

2022.03.02- pytanie-odpowied┼║ nr 6

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 7

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 8

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 9

2022.03.04- pytanie-odpowied┼║ nr 10

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 11

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 12

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 13

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 14

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 15

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 16

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 17

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 18

2022.03.08- pytanie-odpowied┼║ nr 19

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 20

2022.03.09- pytanie-odpowied┼║ nr 21

2022.03.09- pytanie-odpowied┼║ nr 22

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 23

2022.03.09- pytanie-odpowied┼║ nr 24

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 25

2022.03.10- pytanie-odpowied┼║ nr 18-POPRAWIONE

2022.03.15- informacja o przyznanych ┼Ťrodkach finansowych

2022.03.15- informacja z sesji otwarcia ofert

2022.04.05- ogłoszenie o wyborze oferty

2022.04.29- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Copyright © 2023 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu